ใครขึ้นรถเมย์สายนี้ เช็กอาการด่วน ขสมก.ติดCV-1950 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นคนขับรถ-เก็บค่าโดยสาร

ใครขึ้นรถเมย์สายนี้ เช็กอาการด่วน ขสมก.ติดCV-1950 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นคนขับรถ-เก็บค่าโดยสาร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 50 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 84 เพศหญิง อายุ 22 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

2.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 80ก เพศชาย อายุ 60 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่นายท่าปล่อยรถโดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม

3.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 509 เพศชาย อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

4.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 42 เพศชาย อายุ 54 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

5.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 84ก เพศชาย อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

6.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 25 ปี เขตการเดินรถที่ 6 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

7.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 515 เพศชาย อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

8.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 515 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

9.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 165 เพศชาย อายุ 42 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

10.หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ เพศหญิง อายุ 41 ปี เขตการเดินรถที่ 6 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

11.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 40 ปี เขตการเดินรถที่ 6 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

12.พนักงานสื่อสาร ระดับ 2 เพศชาย อายุ 51 ปี เขตการเดินรถที่ 6 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

13.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 509 เพศชาย อายุ 56 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

14.พนักงานธุรการ ระดับ 2 เพศชาย อายุ 29 ปี สำนักบริหารการเดินรถ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

15.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 57 ปี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

16.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 23 เพศชาย อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

17.พนักงานธุรการ ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 42 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก

18.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 142 เพศชาย อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

19.สายตรวจพิเศษ เพศชาย อายุ 55 ปี สำนักบริหารการเดินรถ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

20.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 141 เพศหญิง อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) 21.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศชาย อายุ 49 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

22.นายท่าปล่อยรถ เพศชาย อายุ 55 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

23.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 68 เพศหญิง อายุ 22 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

24.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 140 เพศหญิง อายุ 53 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

25.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 141 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

26.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 76 เพศชาย อายุ 46 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

27.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 140 เพศชาย อายุ 54 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

28.พนักงานธุรการ ระดับ 2 (จ่ายงาน) เพศหญิง อายุ 26 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

29.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 140 เพศหญิง อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

30.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 68 เพศหญิง อายุ 22 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

31.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 88 เพศหญิง อายุ 52 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

32.พนักงานเติมน้ำมันหรือเชื้อเพลง เพศหญิง อายุ 56 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

33.พนักงานธุรการ ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 33 ปี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

34.เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 58 ปี สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

35.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 26 เพศหญิง อายุ 30 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

36.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 93 เพศหญิง อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

37.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 93 เพศชาย อายุ 20 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามคัยโกเฮาส์

38.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 93 เพศชาย อายุ 50 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามคัยโกเฮาส์

39.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 71 เพศชาย อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

40.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 93 เพศหญิง อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

41.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 501 เพศชาย อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) 42.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 168 เพศหญิง อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

43.พนักงานขับรถโดยสาร สาย A3 เพศชาย อายุ 54 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

44.นายท่าปล่อยรถ เพศหญิง อายุ 59 ปี เขตการเดินรถที่ 3 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

45.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 206 เพศหญิง อายุ 36 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

46.พนักงานธุรการ ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 39 ปี เขตการเดินรถที่ 4 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมมายเทรียณ์ พระราม 9

47.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 4 เพศชาย อายุ 32 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

48.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 205 เพศหญิง อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

49.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 205 เพศชาย อายุ 40 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

50.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 68 เพศชาย อายุ 46 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้องค์การ ได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิด กับพนักงานผู้ติดเชื้อ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้ง ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ