เสียชีวิตแล้ว พลตรีระลอง รัตนะสิงห์ นายพล 5 แผ่นดิน

เสียชีวิตแล้ว พลตรีระลอง รัตนะสิงห์ นายพล 5 แผ่นดิน

จากกรณีมีรายงานข่าวเศร้า วันที่ 20 มีนาคม 65 พล.ต.ระลอง รัตนะสิงห์ ข้าราชการบำนาญ อดีต เสธ.ทภ.3, เสธ.พล.ร.4 อายุ 102 ปี นับเป็นนายพล 5 แผ่นดิน และเป็นนักเรียนเตรียมทหารบกรุ่นที่ 1 คนสุดท้าย ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.40 น. จากการติดเชื้อในกระแสโลหิต ที่ตึกฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมุงกุฎฯ ด้วยอาการสงบ

พล.ต.ระลอง รัตนะสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 เป็นบุตรของ รองอำมาตย์ตรี เหรียญ และ นางเล็ก รัตนะสิงห์ สมรสกับ นางวิชชลดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กุลธิดา รัตนะสิงห์) มีบุตร 1 คน คือ นายวุฒิโรตม์ รัตนะสิงห์

ปัจจุบันเป็นรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย สำหรับพล.ต.ระลอง นับเป็นบุคคลที่เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา 10 และสวดพระพิธีธรรมคืนแรก เวลา 18.00 น. จากนั้นมีพิธีสวดพระอภิธรรมถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565 และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ